Cenník

Bezplatne Vám vypracujeme predbežnú cenovú ponuku, na základe ktorej sa môžete rozhodnúť.

Pre vypracovanie cenovej ponuky potrebujeme vedieť počty účtovných položiek:

  • Dodavateľské faktúry (uviesť počet mesačne)

  • Odberateľské faktúry (uviesť počet mesačne)

  • Pokladňa (uviesť počet mesačne)

  • Počet položiek majetku (uviesť počet mesačne)

  • Banka (uviesť počet mesačne)

  • Interné doklady / ostatné záväzky (uviesť počet mesačne)

  • Počet zamestnacov

  • Platca DPH (ano / nie)

  • Dovoz / Vývoz (ano / nie)

  • Povinnosť auditu (ano / nie)