O nás

Naša firma pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2013.

Ponúkame Vám komplexné služby vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania daní, miezd, účtovnej závierky, daňového priznania a personalistiky.

U nás získate osobný prístup, flexibilné poradenstvo a riešenie Vašich problémov.

Priebežne informujeme našich klientov o ich hospodárskej situácii, výnosoch a nákladoch.

Klienti tak môžu flexibilne reagovať na priebežne dosiahnuté ekonomické výsledky.

Samozrejmosťou je ekonomické poradenstvo, zachovávanie mlčanlivosti o obchodných záležitostiach, individuálny prístup a prispôsobenie sa požiadavkám klientov.

Naším cieľom je odbremeniť klienta od kompletnej účtovnej a mzdovej agendy tak, aby sa mohol venovať predovšetkým podnikateľskej činnosti.

Na zabezpečenie tých najlepších služieb sa neustále vzdelávame a absolvujeme rôzne školenia a kurzy.

Naša firma sídli vo vlastných priestoroch.